Woningcorporatie

Huurrecht:

  • Opstellen Algemene huurvoorwaarden
  • Opstellen overlastbeleid, opstellen standaardcorrespondentie, beoordelen maatwerkcorrespondentie, inschatting juridische procedurekansen
  • Opstellen onderhuurbeleid, opstellen standaardcorrespondentie, beoordelen maatwerkcorrespondentie, inschatting juridische procedurekansen
  • Opstellen ZAV/mutatiebeleid, opstellen standaardcorrespondentie, beoordelen maatwerkcorrespondentie
  • Bijzondere situaties bijv. na overlijden, hennepkweek, aansprakelijkstellingen (stappenplannen voor de verhuurmedewerkers).
  • Bijzondere huurcontracten (Leegstandswet, wisselwoningen of gebruiksovereenkomsten)
  • Maatwerk contractbepalingen (laatste kans, woonbegeleiding)
  • Verhuur commercieel en zorg/maatschappelijk onroerend goed, opstellen standaardhuurovereenkomst, beoordelen maatwerkcontracten
  • Begeleiden juridische procedures
  • Begeleiden procedures huurcommissie
  • Begeleiden incassoprocedures
  • Begeleiden renovatieprojecten/stadsvernieuwing (sociaal plan)
  • Beoordelen juridische juistheid van informatie intern kennissysteem

Projectontwikkeling:

  • Begeleiden aanbesteding
  • Begeleiden omgevingsvergunningsprocedures
  • Beoordelen grondaankopen (koopovereenkomst/notariĆ«le akte)
  • Opstellen standaard administratieve besteksvoorwaarden (afwijkingen UAV)
  • Opstellen standaard-opdrachtverlening aan architecten/adviseurs (afwijkingen DNR)

Wetboeken_7547.jpg

Beheer en onderhoud:

  • Opstellen standaardcontracten, (dagelijks onderhoud, groenonderhoud, schoonmaakonderhoud, cv-onderhoud, liftonderhoud)

Overig:

  • Begeleiden verkoop huurwoningen
  • Begeleiden splitsing in appartementsrechten VVE-beheer/eigenaarsrol in Verenigingen van Eigenaars.