Woningcorporatie

Huurrecht:

 • Opstellen Algemene huurvoorwaarden
 • Opstellen overlastbeleid, opstellen standaardcorrespondentie, beoordelen maatwerkcorrespondentie, inschatting juridische procedurekansen
 • Opstellen onderhuurbeleid, opstellen standaardcorrespondentie, beoordelen maatwerkcorrespondentie, inschatting juridische procedurekansen
 • Opstellen ZAV/mutatiebeleid, opstellen standaardcorrespondentie, beoordelen maatwerkcorrespondentie
 • Bijzondere situaties bijv. na overlijden, hennepkweek, aansprakelijkstellingen (stappenplannen voor de verhuurmedewerkers).
 • Bijzondere huurcontracten (Leegstandswet, wisselwoningen of gebruiksovereenkomsten)
 • Maatwerk contractbepalingen (laatste kans, woonbegeleiding)
 • Verhuur commercieel en zorg/maatschappelijk onroerend goed, opstellen standaardhuurovereenkomst, beoordelen maatwerkcontracten
 • Begeleiden juridische procedures
 • Begeleiden procedures huurcommissie
 • Begeleiden incassoprocedures
 • Begeleiden renovatieprojecten/stadsvernieuwing (sociaal plan)
 • Beoordelen juridische juistheid van informatie intern kennissysteem

Projectontwikkeling:

 • Begeleiden aanbesteding
 • Begeleiden omgevingsvergunningsprocedures
 • Beoordelen grondaankopen (koopovereenkomst/notariĆ«le akte)
 • Opstellen standaard administratieve besteksvoorwaarden (afwijkingen UAV)
 • Opstellen standaard-opdrachtverlening aan architecten/adviseurs (afwijkingen DNR)

Wetboeken_7547.jpg

Beheer en onderhoud:

 • Opstellen standaardcontracten, (dagelijks onderhoud, groenonderhoud, schoonmaakonderhoud, cv-onderhoud, liftonderhoud)

Overig:

 • Begeleiden verkoop huurwoningen
 • Begeleiden splitsing in appartementsrechten VVE-beheer/eigenaarsrol in Verenigingen van Eigenaars.